Swedish CEE Norm AB – Your connection is our challenge

Privacy policy

Integritetspolicy

Insamling av information

Svenska CEE Norm AB samlar in och sparar information från dig när du fyller i och skickar in de formulär som finns på denna webbplats. Den information vi samlar in inkluderar ditt namn, det företag du representerar, din e-postadress, ditt telefonnummer samt eventuell annan information som du väljer att dela med oss. Från varje besökare på vår webbplats tar vi dessutom automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara, hårdvara och den besökta sidan.

Användning och syfte

En del av den information vi samlar in definieras som personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Skicka den eller de offerter du efterfrågat via formuläret.
  • Skicka det eller de dokument du efterfrågat via formuläret.
  • Kontakta dig med information om vårt företag, våra tjänster och produkter.
  • Förbättra vår webbplats.
  • Ge dig bästa möjliga kundservice.
  • Förse betrodd tredje part med nödvändig information*.

*Med betrodd tredje part avses leverantör som hjälper oss att driva vår webbplats eller verksamhet och som har godkänt att behandla dina personuppgifter konfidentiellt. Med nödvändig information avses sådan information som krävs för att betrodd tredje part ska kunna fullfölja sitt uppdrag som vår leverantör.

De personuppgifter vi samlar in enligt ovan kommer ej att:

  • Säljas till utomstående part.
  • Överföras till utomstående part (med undantag för betrodd tredje part).

Informationsskydd

De personuppgifter vi samlar in lagras på datorer/servrar i en säker miljö och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Endast medarbetare och betrodd treje part som behöver personuppgifterna för att kunna fullfölja sitt åtagande gentemot dig/oss ges tillgång till dem.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter vi samlar in sparas så länge som de gör nytta för att vi ska kunna erbjuda dig som är webbplatsbesökare, kund eller potentiell kund en fullgod service. Personuppgifter som ej längre uppfyller detta kriterie rensas bort enligt företagets fastslagna rutiner.

Radera personuppgifter

Du kan när som helst kontakta oss via e-post till info@ceenorm.se eller telefonnummer 011-10 74 30 för att få dina personuppgifter raderade från våra system eller för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.

Cookies/kakor

Vi använder cookies/kakor för att förbättra vår webbplats prestanda och för att identifierar återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas inte på något sätt till personligt identifierbar information på vår webbplats. Här kan du läsa mer om hur vi använder cookies/kakor

Samtycke

Genom att använda vår webbplats och dess formulär godkänner du vår integritetspolicy.